• slide image

Dự Án

  • Hệ thống Khách sạn Victoria Núi Sam, Cần Thơ, Châu Đốc

  • 1999-2000

Chủ đầu tư:  Hệ thống Khách sạn Victoria Núi Sam, Cần Thơ, Châu Đốc

Năm:  1999-2000

Cùng danh mục

Đối tác khách hàng