• slide image

Dự Án

  • Văn phòng tập đoàn Diethalm HCM + HN

  • Văn phòng tập đoàn Diethalm HCM + HN

Văn phòng tập đoàn Diethalm HCM + HN

Năm 2001-2002

Chủ đầu tư:DITHEM Group (Germany)

 

Cùng danh mục

Đối tác khách hàng