• slide image

Dự Án

  • HỘI TRƯỜNG ĐẢNG BỘ TP. HCM

  • HỘI TRƯỜNG ĐẢNG BỘ TP. HCM

HỘI TRƯỜNG ĐẢNG BỘ

TP. HCM

Năm 1996

Chủ đầu tư : Ban tài chính Thành Ủy TP HCM  

Công ty tư vấn & giám sát : Sở Xây Dựng TP . HCM

Cung cấp và lắp đặt, cửa Nhôm kính

Số lượng 4,500 m2

Cùng danh mục

Đối tác khách hàng