• slide image

Dự Án

  • VP Nhà máy XP Bình Dương

  • 2011-2012

Chủ đầu tư: XP POWER

Nhà thầu chính: Boustead VN

Cùng danh mục

Đối tác khách hàng